ਫਿਲਮ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਫੈਕਟਰੀ ਟੂਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ

ਕੰਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

ਫਿਲਮ ਫੇਲਾਈਡ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਵਰਕ ਸ਼ਾਪ

ਅੱਲ੍ਹੀ ਮਾਲ

ਗੂੰਦ

ਗਲੂ (2)

ਗਲੂ (3)

ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ (1)

ਲੇਅ ਅਪ (2)

ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ (3)

ਰੱਖੋ

ਇਟਲੀ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਮਸ਼ੀਨ

ਕੋਲਡ ਪ੍ਰੈਸ

ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ

ਹੌਟ ਪ੍ਰੈਸ

ਹੌਟ ਪ੍ਰੈਸ (2)

ਹੌਟ ਪ੍ਰੈਸ (3)

ਹੌਟ ਪ੍ਰੈਸ ਮਸ਼ੀਨ

ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਹੌਟ ਪ੍ਰੈਸ ਮਸ਼ੀਨ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ

ਖੁਸ਼ਕ

ਡਰਾਈ (2)

ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ

ਵੇਅਰਹਾhouseਸ (1)

ਗੁਦਾਮ (2)

ਵੇਅਰਹਾhouseਸ (3)